PRACOWNIA ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNA 

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od czasów studiów prowadzi naukowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci w szkołach podstawowych, jest również wychowawcą kolonijnym. Ma szerokie zainteresowania artystyczne - od plastycznych i technicznych, przez grafikę komputerową i wszelkiego rodzaju rękodzieło, po muzykę, a zwłaszcza śpiew chóralny. Jest wielką zwolenniczką recyklingu i stwarzania dzieł "z niczego". Uwielbia rośliny - powoli przestają mieścić się jej w domu ;) Oprócz tego pasjonuje się pedagogiką i psychologią, szczególnie w dziedzinie tzw. "pozytywnej dyscypliny", a także rozumienia i nazywania emocji - wspiera dzieci w nabywaniu tej umiejętności. W Pracowni zajmuje się prowadzeniem zajęć plastycznych, plastyczno-technicznych i rękodzielniczych.

Ukończone szkolenia i kursy:
- "Pobudzanie zmysłów w pracy z dzieckiem (sensoplastyka, muzykoterapia, relaksacja) - poziom podstawowy",
- "Muzykoterapia i kinezjologia - metody wspierania i rozwijania dzieci i młodzieży - poziom podstawowy",
- "Nieinwazyjne metody rozwiązywania problemów związanych z uczeniem się i zachowaniem - program ćwiczeń integrujących",
- "Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży",
- kurs wychowawcy wypoczynku,
- kurs kierownika wypoczynku,
- studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli (w trakcie)