KLUB SENIORA

 

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, w Bydgoszczy. Nieprzerwanie z chwilą ukończenia studiów (1999 r) związana jest z wszelkimi formami działań aktywizujących do czynnego uczestnictwa w życiu pozaszkolnym i pozazawodowym, krzewienia kultury fizycznej, jak i rozwijania pasji i talentów artystycznych. Inicjatorka spotkań z przedstawicielami świata nauki, literatury, muzyki, sztuki, medycyny, ekologami, podróżnikami. Współorganizatorka wystaw dzieł sztuki, przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i publikacji.