Rytis Konstantinavicius prowadzi zajęcia ceramiczne

Jest wykładowcą na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Ceramiką artystyczną zajmuje się już 30 lat, ale też intensywnie uprawia malarstwo i projektowanie wnętrz. Prawie w każdym większym mieście w Polsce znajdziemy jego realizacje. Artysta jest uczestnikiem wielu międzynarodowych sympozjów ceramicznych i malarskich, wystaw zbiorowych jak i indywidualnych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych i muzeach w kraju i za granicą. Twórca należy do Związku Artystów Polska Sztuka Użytkowa, Grupy Decentrystów w Polsce oraz  Grupy "LDK" Kompania Litewskich Artystów. Rytis Konstantinavicius w 2014 roku został także rekordzistą GUINNESSA, wykonując największe ceramiczne naczynie świata.

strona www artysty

rzeźba ceramiczna Rytisa Konstantinaviciusa

o jego twórczości piszą:

Formy ceramiczne, które odnoszą się do archetypu naczyń… Są kwintesencją związku formy i jej znaczenia - sytuują się gdzieś pomiędzy użytkowością i… jej brakiem. Niosą swe „znaczenie” wyłącznie jako pretekst do określenia kształtu… Rozumiejąc ich potencjalną funkcję – jednocześnie niemal nie dajemy im prawa, aby ją pełniły.Nie-naczynia ceramiczne… pomiędzy wysublimowaną linią wertykalnych naczyń, a zarazem zdecydowaną, mocną pojemnością - nakreśloną czystym gestem, w którym nie ma wahania. Odczytujemy jakieś echa ich rodowodu - z dalekich stron i dawnych czasów – a jednocześnie są to współczesne obiekty, definiowane tak czytelnie dla dzisiejszego odbiorcy.Kolorystycznie i fakturowo – rozpościerają się pomiędzy zawartym w nich szelestem niuansów całej gamy brązów, kolorów ziemi i szarości, faktur wyszukanych i… znalezionych. Ale jednocześnie pojawiają się tu także kategoryczne cięcia pionowych podziałów pół/na pół – gdzie mocno użyty kolor dźwięczy zdecydowanym akordem, od którego nie ma odwołania…

prof. Bogumiła Jung

Rzeźby ceramiczne Rytisa Konstantinaviciusa to prawie naturalnej wielkości przedstawienia człowieka. Budowane miękkim gestem sprawiają wrażenie przybyłych z kosmosu obcych desperacko poszukujących kontaktu z widzem. Sugestywny ruch wyraża ból powołania do współczesnego świata. Oznakowanie rzeźb kodem kreskowym wydaje się symbolizować ich obecność w świecie powszechnego monitoringu ingerującego w prywatność jednostki. Rytis w sposób zdecydowany i bezkompromisowy używa szkliw ceramicznych. Kolor zestawiony z dramatem postaci wzmacnia uczucie wyobcowania człowieka w świecie PIN, CHIP, PESEL, ID, NIP, PUK ...

art. plastyk Dariusz Przewięźlikowski

materiały publicystyczne


Breaking Muse z Rytisem Konstaninaviciusem
 Największy garnek na świecie - Rytis bije rekord