Absolwentka studiów I stopnia na wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej wrocławskiej Akademii Muzycznej. Obecnie kontynuuje edukację na ww. uczelni. Brała aktywny udział w życiu uczelni: w zajęciach kół naukowych oraz różnorodnych zespołów studenckich. jak i w konferencjach naukowych (m.in.: „Muzyka, plastyka i teatr w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży"). Odbyła liczne praktyki z dziećmi i młodzieżą na wszystkich szczeblach edukacji. Jej pasją jest umuzykalnianie dzieci oraz synkretyzm sztuk. Na początku sezonu 2016/2017 dołączyła do zespołu Pracowni Artystyczno-Edukacyjnej i prowadzi zajęcia muzyczne. W swojej pracy wykorzystuje różne instrumenty i nie zaprzestaje poszukiwać nowych metod rozwoju dzieci.