Łukasz Szymański

 

Łukasz Szymański – gitarzysta, instruktor gitary, student kierunku Jazz i Muzyka Estradowa na PWSZ w Nysie, absolwent filologii polskiej oraz Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Public Relations na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestnik warsztatów nauczycielskich YSM. Pracuje jako instruktor gitary w placówkach kulturalnych na terenie Wrocławia.