Absolwent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, gdzie na wydziale pedagogiki ukończył specjalność Edukacja Artystyczna – Współczesne Sztuki Wizualizacji. Następnie ukończył studia dziennikarskie drugiego stopnia o specjalizacji Kultura i Media, co pozwoliło mu poszerzyć wiedzę z zakresu m.in. sztuk wizualnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując między innymi w Regionalnym Ośrodku Edukacji jako nauczyciel Technik Multimedialnych oraz Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy jako nauczyciel Fotografii. Od wielu lat prowadzi warsztaty plastyczne, warsztaty komiksu, rysunku i rzeźby dla dzieci w różnym wieku w ODT Światowid w ramach działalności Pracowni Artystyczno-Edukacyjnej.

Swoją pasję, film animowany, realizuje prowadząc warsztaty filmowe „zarażając” tym samym swoich podopiecznych. Filmy animowane tworzone w Pracowni pod jego opieką artystyczną, były niejednokrotnie nagradzane przez kapitułę Ogólnopolskiego, a potem Międzynarodowego Przeglądu Dziecięcych Filmów Animowanych halo echo. Doświadczenie w tym zakresie zdobywał współpracując m. in. z takimi twórcami jak Aniela Lubieniecka czy Julian Zawisza.