Bardzo prosimy o zabieranie z pracowni swoich prac ceramicznych z sezonu 2016/2017. Prace można odbierać od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 16:00 najpóźniej do 1 września 2017r. Z powodu braku miejsca po tym terminie prace nie będą przechowywane.