Wrocławski Instytut Kultury przygotowuje Diagnozę Wrocławskiej Kultury na rok 2022. Przez najbliższym miesiąc zapraszamy osoby działające w polu miejskiej kultury do udziału w pierwszym powszechnym samospisie środowiska!

 

Diagnoza Wrocławskiej Kultury ma być wprowadzeniem w proces tworzenia nowego, wieloletniego programu dla rozwoju lokalnej kultury. Poprzedni – „Kultura obecna” – powstał w 2017 roku i jego zadaniem było zarysowanie najważniejszych wątków rozwojowych dla miasta po doświadczeniu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Jednak wrocławskie środowisko kultury w ostatnich latach ma za sobą wiele formujących je doświadczeń.

Pandemia, wybuch wojny w Ukrainie, kwestie związane z napięciami wewnątrz sektora i globalnymi kryzysami, ale też np. przeprowadzenie Wrocławskiego Kongresu Kultury i pierwszych wyborów do Wrocławskiej Rady Kultury mocno wpłynęły na stan i obraz kulturalnego środowiska naszego miasta.

Nadszedł więc czas, by zebrać doświadczenia i opinie powstałe w ostatnich latach i przygotować nową mapę drogową do działań w przyszłości!

 

Pełna informacja dostępna tutaj:
https://instytutkultury.pl/aktualnosci/jaka-jest-kultura-we-wroclawiu-trwaja-prace-nad-diagnoza-wroclawskiej-kultury/

Bezpośredni link do samospisu:
https://bit.ly/Samospis2022-Wroclaw