plakat/ debata

24.03 |Ośrodek Działań Twórczych ŚWIATOWID | ul. Sempołowskiej 54 | godz. 17.00 – 19.00
Temat główny: Zapewnienie warunków rozwoju pola kultury

Zapraszamy na cykl otwartych debat wokół „Diagnozy potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategii Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+”.

Ostatnia debata 24 marca, w Ośrodku Działań Twórczych ŚWIATOWID będzie okazją do omówienia metod i narzędzi pozwalających na zapewnienie warunków do efektywnego rozwijania pola kultury. Wrocławski Kongres Kultury bardzo mocno uwidocznił potrzebę spotkań, sieciowania i wymiany doświadczeń artystów, animatorów, koordynatorów, dyrektorów, aktywistów – wszystkich działaczy wrocławskiej kultury. Czego jeszcze potrzebuje środowisko w naszym mieście? Jakie szkolenia, warsztaty i inne działania kompetencyjne pozwolą na jego rozwój? Czy mamy szansę na długofalowa współpracę kultury z biznesem, rozwój mecenatu? Zastanowimy się jak skutecznie monitorować i ewaluować kulturalne aktywności, jakie cyfrowe narzędzia mogłyby w tym pomóc. Porozmawiamy o lokalnej radzie kultury, wielofunkcyjnej e-platformie, mapowaniu podobnych sobie inicjatyw.

Spotkanie poprowadzą: Dominika Kawalerowicz (Kierowniczka Działu Programowego Biura Festiwalowego Impart 2016, jedna z autorek strategii) oraz Krzysztof Ziental (koordynator konsultacji w Biurze ds. Partycypacji Społecznej)

Spotkajmy się, aby porozmawiać o wrocławskiej kulturze!


Warsztaty

25.03 | Narodowe Forum Muzyki | plac Wolności 1 | 11.00 – 16.00
Tematy: Rozwój mecenatu kultury i programy operacyjne, Jak wspierać uczestnictwo w kulturze?, Rada kultury – kto powinien w niej zasiadać i jakie zadania powinna wykonywać?, Równoważenie infrastruktury i tworzenie nowych przestrzeni dla kultury, Wrocławska E-platforma kultury, Wolny stolik

Debata specjalna

27.03 | Centrum Historii ZAJEZDNIA | ul. Grabiszyńska 184 | godz. 17.00 – 19.00
Temat: Rada Kultury – jak to się robi w innych miastach, jak to zrobić u nas


O „Diagnozie potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategia Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+”

Rok 2016 sprawił, że kultura stała się w przestrzeni publicznej miasta – życiu codziennym jego mieszkańców i w dyskusji o jego przyszłości, szczególnie obecna. Doświadczenia Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury, Wrocławski Kongres Kultury oraz liczne publikacje powstałe w ramach m. in. działań Urzędu Statystycznego we Wrocławiu czy projektu Miasto Przyszłości/Laboratorium Wrocław stały się punktem wyjścia do stworzenia we współpracy Urzędu Miejskiego Wrocławia – Departamentu Spraw Społecznych, Wydziału Kultury, Biura Festiwalowego Impart 2016 i przy wsparciu pracowników Instytutu Socjologii UWr projektu diagnozy oraz strategii dla miasta na lata 2017–2020+.


Zapraszamy do zapoznania się z diagnozą i strategią oraz dyskusję nad jej założeniami w szerszym gronie twórców i uczestników kultury. Dokument (dostępny tu: www.wroclaw.pl/rozmawia/kultura-obecna-dokument) poddany zostanie dyskusji, a jego finalna, ogłoszona w maju 2017 roku wersja, stanowić będzie zestaw kierunków i wytycznych dla działań Departamentu Spraw Społecznych oraz Wydziału Kultury w najbliższych latach.

 

plakat/ debata