grafika | na błękitnym tle przedmioty/ rzeźby: połówka jabłka, oko

UWAGA! Zmiana terminu! Planowana od 6 listopada wystawa została przeniesiona na wrzesień 2021. Przepraszamy za niedogodności.

Uprawianie sztuki w ramach arteterapii służy autoekspresji, umożliwia doświadczanie nowej jakości życia oraz działa uzdrawiająco! Pomaga zrozumieć samego siebie, jak i spojrzeć inaczej na otaczający świat – poprzez piękno. W czasie 6 edycji warsztatów arteterapii dla nauczycieli odbywały się zajęcia z malarstwa, rysunku, ceramiki, witrażu, haftu wstążeczkowego, ale też salsy i tańca Bollywood. Wzięło w nich udział 26 osób. Wystawa "Twórcze Panie 1-6" prezentuje wybrany plastyczny dorobek z całego warsztatowego cyklu - prace wykonane przez uczestników warsztatów oraz przez prowadzących.

Centrum Arteterapii dla nauczycieli Miasta Wrocławia powołane zostało w 2017 r. z inicjatywy Dyrekcji LO 1 im. Danuty Siedzikówny oraz Galerii Wędrującej. Centrum prowadzi warsztaty według pomysłów Akademii Sztuki „Promethidion”, „Galerii Wędrującej” oraz Pracowni „Piecownia”.

Uczestnicy warsztatów:
Alicja Janukiewicz, Beata Surgut, Anna Kwiatkowska, Katarzyna Krzysztofik-Kafluk, Marzena Dębska, Dagmara Chotnicka-Świat, Violetta Koc-Aleksandrowicz, Joanna Malik-Bareła, Irena Dzierża, Justyna Piech-Biderman. Katarzyna Basałygo, Maryla Jakubik, Irena Podgórska, Aleksandra Kupiec, Ewelina Łozińska, Angelika Zając, Monika Kaczmarek, Ewa Banaś, Anna Wysocka, Dorota Zniszczoł, Iwona Grabalska, Urszula Sygnowska-Cymbała, Marek Jermakowicz, Anna Sobków, Barbara Żołądek, Dorota Urbańska

Prowadzący warsztaty:
Violetta Ciach-Melewska (ceramika / Pracownia Ceramiczna "Piecownia" we Wrocławiu), Henryka Gałda (witraż), Urszula Sygnowska-Cymbała (haft wstążeczkowy), Waldemar Szauer (rysunek i malarstwo / Akademia Sztuki „Promethidon" we Wrocławiu i w Paryżu); Emil Goś (rysunek i malarstwo), Józef Józak (rysunek i malarstwo), Ryszard Rabsztyn (rysunek i malarstwo)