Zespół przygotowuje koncerty, programy muzyczne i muzyczno-słowne; posiada w swoim repertuarze pieśni patriotyczne, okolicznościowe, ludowe i biesiadne, jak również kolędy. Teatr Piosenki Światowid bardzo często występuje przed publicznością, współpracując z wrocławskimi Klubami Seniora, Domami Opieki Społecznej i wieloma innymi instytucjami. Programy, które prezentuje, stanowią część artystyczną spotkań opłatkowych, z okazji Dnia Niepodległości, Dnia Kobiet i innych odświętnych okazji. Spotkania zespołu nie mają wyłącznie charakteru prób, ale także spotkań towarzyskich.

terminy: poniedziałek i piątek godz. 11: 00 - 14:00
sala: 306
opłata: bezpłatnie

Dla Was tu jesteśmy - 23 maja 2017/ zdjęcia z koncertu

Póki Polska żyje w nas 26 kwietnia 2016
Z kobietami to różnie bywało/ 8 marca 2016
Narodziła nam się nadzieja!/ 12 stycznia 2016
Teatr Piosenki Światowid nagrodzony!
Wiosenno-majowy koktajl estradowy/22.05.2014
Piosenki i kwiaty dla kobiet/11.03.201
Dziękujemy za Ojczyznę panie komendancie
Uśmiech radości...