Juskańlia Młyńska

 

Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego Języka Polskiego we Wrocławiu – specjalność oligofrenopedagogika, absolwentka Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji we Wrocławiu na wydziale pedagogiki specjalność doradztwo zawodowe.

Współpracowała przy projektach organizowanych przez Stowarzyszenie Media i Kultura z Wrocławia oraz koordynowała projekt Coolturalne Wędrowanie prowadzony przez ODT Światowid dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z dysfunkcjami psychicznymi w ramach ministerialnego programu Kultura Dostępna. Jest też autorką scenariuszy zajęć dla dzieci w Pracowni Małego Artysty „Pociąg do bajeczki” we Wrocławiu.

Od wielu lat jako instruktor zajęć plastycznych związana jest z Pracownią Artystyczno-Edukacyjną ODT Światowid.