rysunek ptasiego pióra

Warsztaty obejmują zarówno tzw. trening oka, czyli pierwszy stopień wtajemniczenia w sztuki wizualne, jak i naukę zasad perspektywy, konstrukcji, modelowania i proporcji ludzkich. Tematy zajęć i stawiane podczas nich zadania kierunkują uczestników do patrzenia na świat poprzez kolor, linię, formę i fakturę.

 

Krokodyl, praca graficzna Meli Gałki

Program zajęć obejmuje naukę przygotowania matryc drukujących i uzyskania z nich odbitek graficznych w różnych technikach. Warsztaty prowadzone są pod opieką prowadzącej Pracownię w małych, ok. 5 osobowych grupach i dostosowane zostały do poziomu zaawansowania i wieku uczestników. Pracownia Grafiki Warsztatowej ODT Światowid ma własną siedzibę przy ul. Szczytnickiej 51 (wejście od ul Polaka) we Wrocławiu.

Podczas zajęć uczestnicy mają okazję poznać techniki modelowania i zdobienia gliny. Pracują również nad wykonaniem rzeźb według własnych projektów (nauka projektowania brył).

 

Zajęcia rozwijają umiejętności manualne, wrażliwość na barwy, formy, jak i poczucie estetyki. Uczestnicy mają okazję poznać wiele technik malarskich oraz uczą się aranżacji przestrzennej. Warsztaty obejmą naukę zasad perspektywy, konstrukcji, modelowania i proporcji ludzkich. 

 

Zajęcia rozwijają umiejętności manualne, wrażliwość na barwy, formy, kształty oraz poczucie estetyki. Uczestnicy w praktyce poznają różne techniki plastyczne (akwarele, kredki, pastele, wyklejanki, wydzieranki, budowanie form przestrzennych, techniki szarpane i wiele innych) oraz uczą się aranżacji przestrzennej. 

 

Zajęcia z ceramiki rozwijają zmysł dotyku i orientacji przestrzennej. Uczestnicy mają okazję ćwiczyć zdolności manualne oraz poznają cały proces tworzenia z gliny w różnych technikach ceramicznych. 

Zajęcia oferują teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat sztuki witrażu. Uczestnicy uczą się projektowania wzorów, malowania na szkle oraz poznają technikę obróbki szkła, jak i lutowania.