kot - praca plastyczna

Zajęcia rozwijają umiejętności manualne, wrażliwość na barwy, formy, kształty oraz poczucie estetyki. Uczestnicy w praktyce poznają różne techniki plastyczne (akwarele, kredki, pastele, wyklejanki, wydzieranki, budowanie form przestrzennych, techniki szarpane i wiele innych) oraz uczą się aranżacji przestrzennej. 

 

rysunek ptasiego pióra

Warsztaty obejmują zarówno tzw. trening oka, czyli pierwszy stopień wtajemniczenia w sztuki wizualne, jak i naukę zasad perspektywy, konstrukcji, modelowania i proporcji ludzkich. Tematy zajęć i stawiane podczas nich zadania kierunkują uczestników do patrzenia na świat poprzez kolor, linię, formę i fakturę.

 

pracownia witrażu

Zajęcia oferują teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat sztuki witrażu. Uczestnicy uczą się projektowania wzorów, malowania na szkle oraz poznają technikę obróbki szkła, jak i lutowania.

 

Krokodyl, praca graficzna Meli Gałki

Program zajęć obejmuje naukę przygotowania matryc drukujących i uzyskania z nich odbitek graficznych w różnych technikach. Warsztaty prowadzone są pod opieką prowadzącej Pracownię w małych, ok. 5 osobowych grupach i dostosowane zostały do poziomu zaawansowania i wieku uczestników. Pracownia Grafiki Warsztatowej ODT Światowid ma własną siedzibę przy ul. Szczytnickiej 51 (wejście od ul Polaka) we Wrocławiu.

Podczas zajęć uczestnicy mają okazję poznać techniki modelowania gliny (m.in. technika wygniatania i wylepiania, budowania z wałków i z płatów gliny oraz konstruowania form zaokrąglonych) a także techniki zdobienia (m.in. szkliwienie, aplikacje, inkrustowanie). Pracują również nad wykonaniem rzeźb według własnych projektów (nauka projektowania brył).

 

Zajęcia rozwijają umiejętności manualne, wrażliwość na barwy, formy, jak i poczucie estetyki. Uczestnicy mają okazję poznać wiele technik malarskich oraz uczą się aranżacji przestrzennej. Warsztaty obejmą naukę zasad perspektywy, konstrukcji, modelowania i proporcji ludzkich. 

 

zajęcia ceramiczne

Zajęcia z ceramiki rozwijają zmysł dotyku i orientacji przestrzennej. Uczestnicy mają okazję ćwiczyć zdolności manualne oraz poznają cały proces tworzenia z gliny w różnych technikach ceramicznych – od ręcznego lepienia poprzez pracę na kole garncarskim po szkliwienie i wypalanie w piecu gotowych wyrobów. Instruktorka stara się swoich uczniów nakłaniać do eksperymentowania w glinie i tworzenia prac nacechowanych indywidualnością interpretacji.