Poniżej znajduję się do pobrania regulamin oraz deklaracja uczestnictwa w zajęciach ODT Światowid.

 

Opłatę za zajęcia należy uiszczać zgodnie z obowiązującym cennikiem, przelewem na rachunek bankowy Ośrodka najpóźniej dzień przed rozpoczęciem zajęć w danym miesiącu. Prosimy o zgłaszanie w sekretariacie potrzeby wystawienia faktury przed dokonaniem płatności.

PKO Bank Polski S.A. 12 1020 5226 0000 6402 0416 0578 ODT Światowid ul. Sempołowskiej 54A 51-661 Wrocław; w tytule wpłaty należy wyszczególnić: imię i nazwisko uczestnika; nazwę zajęć; nazwę miesiąca, za jaki odpłatność jest dokonywana.

 

pdfREGULAMIN_UCZESTNICTWA_W_ZAJĘCIACH_KULTURALNO-ARTYSTYCZNYCH_2017-2018.pdf

pdfDEKLARACJA_UCZESTNIKA_ZAJĘĆ.pdf