Opłatę za zajęcia należy uiszczać zgodnie z obowiązującym cennikiem, przelewem na rachunek bankowy Ośrodka najpóźniej dzień przed rozpoczęciem zajęć w danym miesiącu. Prosimy o zgłaszanie w sekretariacie potrzeby wystawienia faktury przed dokonaniem płatności.

PKO Bank Polski S.A. 12 1020 5226 0000 6402 0416 0578 ODT Światowid ul. Sempołowskiej 54A 51-661 Wrocław; w tytule wpłaty należy wyszczególnić: imię i nazwisko uczestnika; nazwę zajęć; nazwę miesiąca za jaki odpłatność jest dokonywana.

ODT Światowid informuje, że nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawiane przez klientów i odwiedzających na terenie Ośrodka. Rzeczy te będą przechowywane przez dwa tygodnie,  a po tym okresie zostaną przekazane osobom potrzebującym (kontener PCK).

pdfRegulamin_uczestnictwa_w_sekcjach_ODT_Światowid_2019-2020
pdfdeklaracja_uczestnika_-_zajęcia_w_sekcjach_ODT_Światowid_2019-2020