Poniżej znajduję się do pobrania regulamin oraz deklaracja uczestnictwa w zajęciach ODT Światowid.

pdfREGULAMIN_UCZESTNICTWA_W_ZAJĘCIACH_KULTURALNO-ARTYSTYCZNYCH_2016-2017_-_skan.pdf

pdfDEKLARACJA_UCZESTNIKA_ZAJĘĆ.pdf