Teatr Ene Due Rabki

Zajęcia teatralne w najmłodszym zespole to zabawy z muzyką i ćwiczenia ruchowe. W czasie prób dzieci pracują nad prostymi zadaniami aktorskimi, budują własne scenki do muzyki, wybranego tematu czy rekwizytu.

Teatr Damy Rabe

Zespół proponuje uczestnikom poznawanie teatru poprzez proste ćwiczenia aktorskie i ruchowe, pracę z muzyką, rekwizytem, przestrzenią oraz samodzielne budowanie własnych „małych spektakli-etiud teatralnych”. Te wszystkie działania warsztatowe mają na celu zrealizowanie autorskiego spektaklu, stworzonego przez dzieci. 

 

Zespół coraz chętniej prezentuje autorskie spektakle, w których tekst, większość pomysłów inscenizacyjnych jak i związanych z prowadzeniem postaci jest dziełem młodych aktorów. W przedstawieniach grupa stara się także prezentować własne widzenie świata, bo teatr jest dla nich nie tylko zabawą, nauką, czy formą spędzania wolnego czasu, ale właśnie CZYMŚ WIĘCEJ!