Teatr Ene Due Rabki

Zajęcia teatralne w zespole Ene Due Rabe to zabawy z muzyką i ćwiczenia ruchowe. W czasie prób dzieci pracują nad prostymi zadaniami aktorskimi, budują własne scenki do muzyki, wybranego tematu czy rekwizytu.

 

Teatr Damy Rabe

Zespół Damy Rabe proponuje uczestnikom poznawanie teatru poprzez proste ćwiczenia aktorskie i ruchowe, pracę z muzyką, rekwizytem, przestrzenią oraz samodzielne budowanie własnych „małych spektakli-etiud teatralnych”. Te wszystkie działania warsztatowe mają na celu zrealizowanie autorskiego spektaklu, stworzonego przez dzieci.  

 

Zajęcia teatralne w najmłodszym zespole - Ene Due Rabki - to zabawy z muzyką i ćwiczenia ruchowe.