Teatr Ene Due Rabki

Zajęcia teatralne w najmłodszym zespole to zabawy z muzyką i ćwiczenia ruchowe. W czasie prób dzieci pracują nad prostymi zadaniami aktorskimi, budują własne scenki do muzyki, wybranego tematu czy rekwizytu.

Teatr Damy Rabe

Zespół proponuje uczestnikom poznawanie teatru poprzez proste ćwiczenia aktorskie i ruchowe, pracę z muzyką, rekwizytem, przestrzenią oraz samodzielne budowanie własnych „małych spektakli-etiud teatralnych”. Te wszystkie działania warsztatowe mają na celu zrealizowanie autorskiego spektaklu, stworzonego przez dzieci. 

 

Zespół coraz chętniej prezentuje autorskie spektakle, w których tekst, większość pomysłów inscenizacyjnych jak i związanych z prowadzeniem postaci jest dziełem młodych aktorów. W przedstawieniach grupa stara się także prezentować własne widzenie świata, bo teatr jest dla nich nie tylko zabawą, nauką, czy formą spędzania wolnego czasu, ale właśnie CZYMŚ WIĘCEJ!

 

Zespół przygotowuje koncerty, programy muzyczne i muzyczno-słowne; posiada w swoim repertuarze pieśni patriotyczne, okolicznościowe, ludowe i biesiadne, jak również kolędy. Teatr Piosenki Światowid bardzo często występuje przed publicznością, współpracując z wrocławskimi Klubami Seniora, Domami Opieki Społecznej i wieloma innymi instytucjami.