Pracownia Grafiki Artystycznej

 

Pracownia Grafiki została wyposażona w sprzęt umożliwiający wykonywanie prac graficznych w technikach wklęsłodrukowych oraz niektórych technikach druku wypukłego. Program prowadzonych tu zajęć obejmuje naukę przygotowania matryc drukujących i uzyskania z nich odbitek graficznych w różnych technikach. Warsztaty wprowadzają uczestników w specyfikę pracy artysty – grafika, wspomagają rozwój wrażliwości estetycznej, stwarzają okazję doskonalenia umiejętności manualnych, rozwijają pomysłowość, a także odwagę twórczą. Realizowane są w małych, ok. 5 osobowych grupach i dostosowane zostały do poziomu zaawansowania i wieku uczestników. 

 

Marta Lech

 

 

 

prowadzący: Marta Lech

 

 

 

DOROŚLI I MŁODZIEŻ                                             DZIECI/ w wieku 8 +

terminy:                                                                  terminy:
niedziela 10.00 - 14.00                                           czwartek: grupa I/ 15.00- 16.30
poniedziałek 16.00 - 21.00                                    czwartek: grupa II/ 17.00-18.30
środa 16.00 - 20.00 

miejsce: Pracownia Grafiki Artystycznej ODT Światowid ul. Szczytnicka 51 (wejście od ul. Polaka) Wrocław

opłaty:  wpisowe na semestr (na materiały): 100 zł

wejściówka 15 zł

uwagi

  • zapisy na zajęcia: sekretariat ODT; tel. 71 348 30 10 lub w samej Pracowni tel. 71 322 13 55 (w godzinach jej otwarcia).
  • zajęcia odbywają się z częstotliwością 1x w tygodniu
  • wpłaty prosimy dokonywać na konto Ośrodka. Numer konta: PKO Bank Polski S.A. 12 1020 5226 0000 6402 0416 0578; w tytule wpłaty należy wpisać: "grafika/wpisowe /; imię i nazwisko uczestnika " lub " grafika/warsztaty jednorazowe/; imię i nazwisko uczestnika"

    Człekokształt_plakat Izy Kabat

 

WYSTAWY

Człekokszatałt / 2018
wystawa grafik Izy Kabat
wernisaż 24 czerwca 2018 godz. 12.00
10. lecie Pracowni Grafiki Artystycznej


Kolografie/ 2017
wystawa grafik Katarzyny Niedźwieckiej

KONKURSY
XVII  Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i  Młodzieży 2017 nagroda za "Nietoperze" dla Ani Mateusiak

Poczet królów polskich we współczesnej konwencji/ 2016
II miejsce Anna Mateusiak

ARCHIWUM   2008-2017  dostępne na poprzedniej stronie www ośrodka zawiera informacje dotyczące wystaw organizowanych przez Pracownie Grafiki Artystycznej oraz udziału w konkursach i nagrodzonych pracach do marca 2017