grafika/ chatki z piernika

Piernikowa Chata...
Festiwal Bajkopisarzy Piernikowa Chata to zarówno konkurs, jak i warsztaty literackie dla dzieci. Konkurs jest nie lada wyzwaniem! Nie tylko trzeba ciekawie napisać baśń na jeden z trzech podanych w regulaminie tematów, ale także jeśli baśń spodoba się jury i kandydat na bajkopisarza znajdzie się w dziesiątce laureatów – trzeba sprostać kolejnemu zadaniu. Z racji, że piękne bajki warte są szansy, by ożyć - być opowiedziane publiczności – w drugim etapie konkursu bajkopisarz zamienia się w bajarza i dzieli się swoją opowieścią z publicznością - podczas uroczystej Gali.

Uczestnicy...
Do udziału zapraszamy uczniów z klas 4-6 szkół podstawowych (Wrocław i powiat wrocławski). Etap pisemny trwa do 20 lutego 2018 r. (ostateczny termin nadsyłania prac – decyduje data stempla pocztowego).

Warsztaty żywego słowa...
Wyłoniona dziesiątka laureatów (ich listę ogłosimy 28 lutego 2018 r.) przygotowuje na warsztatach żywego słowa pod opieką Edyty Skarżyńskiej (aktorki Wrocławskiego Teatru Lalek) sceniczne prezentacje swoich baśni, które obejrzymy na Gali 23 marca 2018 r. (godz. 10.30) na scenie naszego ośrodka. 

Gala konkursu...
Gala to nie tylko 10 magicznych opowieści, ale także program artystyczny w wykonaniu  Anny Makowskiej- Kowalczyk i Kazia Spoonge, dobra zabawa oraz moc słodyczy dla publiczności (bo jaką by była „Piernikowa Chata” bez łakoci...?). Publiczność stanowią reprezentacje ze szkół wszystkich uczestników konkursu.

Nagrody...
Laureaci poza dyplomami, nagrodami rzeczowymi oraz dorodnymi sercami z piernika otrzymują wspólną nagrodę - udział w warsztatach literackich. Tegoroczne 24 marca 2018 poprowadzi Anna Onichimowska - poetka, prozaik, dramatopisarka, autorka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz scenariuszy radiowych, telewizyjnych i filmowych.

Zapraszamy dzieci do uczestnictwa w bajkowym konkursie – słodkim i magicznym jak... domek z piernika!  „Piernikowa Chata” już czeka......

Ważne dokumenty...

Konkursowe tematy zawiera regulamin pdfregulamin_2018.pdf

dockarta_zgłoszenia_uczestnika_konkursu_Piernikowa_Chata_2018

 doczbiorowa_karta_zgłoszenia_prac konkursowych_dla nauczyciela

docterminarz_festiwalu_Piernikowa Chata 2018