Ośrodek Działań Twórczych „Światowid”

 ogłasza nabór na stanowisko:

 Instruktor Pracowni Artystyczno – Edukacyjnej

 

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika w wymiarze 1/2 etatu.

Osoba, której poszukujemy powinna spełniać poniższe wymagania:

Obowiązki:

 • Samodzielne prowadzenie bloku tematycznego zgodnie z założeniami programu rocznego pracowni oraz  

zgodnie z zachowaniem przepisów bhp;

 • Pomoc dzieciom przy odrabianiu lekcji oraz wspieranie samokształcenia;
 • Zapewnienie opieki podczas wyjść dzieci na stołówkę i pomoc przy wydawaniu posiłków;
 • Przyprowadzanie pierwszoklasistów ze szkoły;
 • Pilnowanie terminów zajęć dodatkowych uczestników pracowni;
 • Wzajemna współpraca z pozostałymi instruktorami.

Wymagania:

 • Pożądane wykształcenie wyższe (preferowane kierunki pedagogiczne i/lub związane z muzyką);
 • Warsztat muzyczny;
 • Wysoka kultura osobista, otwartość, kreatywność, odpowiedzialność, duża empatia, cierpliwość, 

umiejętność pracy w zespole;

 • Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.
 • Umiejętności plastyczne;
 • Umiejętności kulinarne;
 • Znajomość gier i zabaw;

  Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Niekorporacyjną atmosferę
 • Pracę pełną wyzwań z ciekawymi projektami.

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na Państwa aplikacje czekamy do 16.08.2021r.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Proszę pamiętać o opatrzeniu treści swojego CV następującą klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Działań Twórczych „ŚWIATOWID” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stefanii Sempołowskiej 54A, 51-661 Wrocław, posiadający numer statystyczny REGON: 000645398 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 896-11-62-305 (dalej: „Ośrodek”) moich danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Ośrodku.

Informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z rekrutacją poniżej:

Ośrodek Działań Twórczych „ŚWIATOWID” – samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr 3/92 - z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stefanii Sempołowskiej 54A, 51-661 Wrocław, posiadająca numer statystyczny REGON: 000645398 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 896-11-62-305, jako administrator Pana/ Pani danych osobowych (dalej: „Administrator” lub „Ośrodek”), zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazuję następujące informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych :

Podstawa prawna przetwarzania:

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 kodeksu pracy (w odniesieniu do osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę) oraz art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie art. 221 kodeksu pracy (w odniesieniu do osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę) oraz art. 6 ust. 1 pkt b) RODO jest niezbędne do zawarcia umowy. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie Pani/Pana zgody.

Cofnięcie zgody:

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Cele przetwarzania:

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja przez Ośrodek czynności związanych z procesem rekrutacyjnym.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące dla Ośrodka usługi związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych. Dla przykładu będą to podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi procesu rekrutacji.

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

W Ośrodku powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Pani/Pana dane osobowe nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.