obraz; na tle nieba i zachodzącego słońca ciemne rozłożyste drzewo i smuga chmur

Na płótnie zapisuje swoje wspomnienia z podróży, a w życiu miała okazję zwiedzić z połowę świata. Jej obrazy umożliwiają innym odkrywanie zakątków dla wielu osób niedostępnych. Artystka pozwala je oglądać tak, jak ona je widziała. Często melancholijnie, za mgłą… 

To pierwsza, indywidualna wystawa prac Sabiny Paździor (Mazur). Obrazy, które namalowała, w większości znajdują się obecnie w prywatnych kolekcjach.

Autorka swoje życie zawodowe związała z pracą w biurze projektów (obecnie jest już na emeryturze). Maluje od czterech lat, choć od zawsze było to jej marzeniem przez wiele lat niemożliwym do spełnienia. Nigdy nie uczyła się profesjonalnego malarstwa, jest czystej wody samoukiem. Maluje, bo czuje wewnętrzną potrzebę, bo gotowe obrazy wypełniają jej serce i umysł.

Zaczynała od szkicu ołówkiem, od martwej natury. Sztalugi i pędzle kupiła jako prezent dla męża … ale uznała, że sama spróbuje swoich sił. Przecież o tym marzyła! Jej malarska technika rozwijała się wraz z powstawaniem kolejnych obrazów. Eksperymentuje z farbą, kolorem.

9 października | 18.00 | wernisaż | Galeria ODT
wystawa prac Sabiny Paździor (Mazur) czynna 9-23 października 2020 | wstęp wolny

 

Podróże i nie tylko...
Podróże i nie tylko...
Otwarcie wernisażu
Otwarcie wernisażu
Sabina Paździor przyjmuje gratulacje
Sabina Paździor przyjmuje gratulacje
Wernisaż wystawy
Wernisaż wystawy "Podróże i nie tylko"
aut. Sabina Paździor
aut. Sabina Paździor
aut. Sabina Paździor
aut. Sabina Paździor
Wystawa
Wystawa "Podróże i nie tylko"
Wernisaż wystawy
Wernisaż wystawy "Podróże i nie tylko"
Wernisaż wystawy
Wernisaż wystawy "Podróże i nie tylko"
Wernisaż wystawy
Wernisaż wystawy "Podróże i nie tylko"
Wernisaż wystawy
Wernisaż wystawy "Podróże i nie tylko"
Wernisaż wystawy
Wernisaż wystawy "Podróże i nie tylko"
Wernisaż wystawy
Wernisaż wystawy "Podróże i nie tylko"
Wernisaż wystawy
Wernisaż wystawy "Podróże i nie tylko"
Wernisaż wystawy
Wernisaż wystawy "Podróże i nie tylko"
Wernisaż wystawy
Wernisaż wystawy "Podróże i nie tylko"
Wernisaż wystawy
Wernisaż wystawy "Podróże i nie tylko"
Wernisaż wystawy
Wernisaż wystawy "Podróże i nie tylko"
Wernisaż wystawy
Wernisaż wystawy "Podróże i nie tylko"
Wystawa
Wystawa "Podróże i nie tylko"
Wernisaż wystawy
Wernisaż wystawy "Podróże i nie tylko"
Wernisaż wystawy
Wernisaż wystawy "Podróże i nie tylko"

 

Regulamin wydarzeń w ODT Światowid w okresie stanu epidemii COVID

OŚWIADCZENIE - w okresie stanu epidemii COVID