Festiwal „Inspiracje-Interpretacje”, sięgając do artystycznego dorobku autorytetów piosenki literackiej, jest zaproszeniem, by nowe pokolenie wokalistów i śpiewających aktorów poddawało repertuar Mistrzów gatunku twórczym interpretacjom. Intencją organizatorów jest nie tylko ocalanie ich dorobku od zapomnienia, ale też stwarzanie okazji do dawania mu nowego życia.

Formuła festiwalu otwarta na różnorodne gatunki muzyczne i formy ekspresji nie narzuca uczestnikom żadnych ram - poza tematem. Inspiracją czwartej edycji festiwalu jest repertuar Anny Szałapak. Była artystką krakowskiej Piwnicy pod Baranami, wykonując utwory najsłynniejszych polskich poetów, m.in Ewy Lipskiej, Czesława Miłosza, Agnieszki Osieckiej, która nazywała ją Białym Aniołem. "- Piosenka jest małym dramatem - twierdziła wokalistka. - W dwóch, trzech minutach trzeba zawrzeć jakąś historię, przedstawić czyjś los. Jest to niezmiernie trudne, ale przez to ciekawe."

Atmosferę festiwalu swoim obrazowym komentarzem udokumentuje znakomity ilustrator Tomasz Broda, a współtworzyć będą ją także koneserzy i znawcy piosenki literackiej – Teresa Drozda, Jacek Wójcicki, Jarosław Wasik, Konrad Mastyło.

program -> INSPIRACJE-INTERPRETACJE: Anna Szałapak | 2-5 grudnia 2021 

  • uczestnicy: soliści z całej Polski; w swoim dorobku nie posiadają oficjalnych publikacji wydawnictw muzycznych oraz podpisanych zobowiązań wobec wytwórni płytowych, znajdują się w przedziale wiekowym 18-35 lat.
  • nagrody: pula nagród wynosi 8.000,00 PLN netto, o wysokości nagród dla najlepszych wykonawców decydują jurorzy.
  • kwalifikacje: zgłoszenia do 25 października 2021; o wynikach kwalifikacji wszyscy zgłoszeni wykonawcy zostaną powiadomieni do 29 października 2021 r. Zakwalifikowani (12 osób) wpłacają na konto organizatora akredytację w wysokości 120 zł do 15 listopada 2021.
  • zgłoszenia: przez stronę festiwalu TUTAJ 
  • zgłoszenia w wersji analogowej – wydrukowany i wypełniony formularz oraz materiały demo na płycie należy wysłać na adres: ODT „Światowid” ul. Sempołowskiej 54A; 51-661 Wrocław. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów demonstracyjnych.

zobacz edycje z lat poprzednich: TUTAJ