Prezydent Wrocławia zawiadamia, o ogłoszeniu 2 poziomu zagrożenia dla Wrocławia ze względu na ryzyko przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10

Zalecane działania na dzień 15 listopada (do północy).
1. Zaleca się korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego.
2. Zaleca się korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się - np. rowerem lub pieszo - na krótkich odcinkach w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego.
3. Zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.
4. Zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz dla grup ludności wrażliwych na przekroczenia standardów jakości powietrza m.in. dzieci i młodzieży poniżej 25 roku życia, osób starszych i w podeszłym wieku, osób z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego i krwionośnego.
5. Zaleca się ograniczenie aktywności sportowej na otwartej przestrzeni.
6. Zaleca się ograniczenie wietrzenia mieszkań.
7. Zakazuje się używania spalinowego sprzętu ogrodniczego w okresie wiosennym i jesiennym.
8. Przypomina się o całkowitym zakazie palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy) w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni.
9. Zakazuje się czasowego palenia w kominkach w celach rekreacyjnych, o ile nie jest to stałe i jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń oraz zakazuje się używania grilla.
10. Zaleca się – o ile to możliwe – nie ogrzewać pomieszczeń węglem lub ogrzewać je węglem lepszej jakości.
11. Przypomina się o obowiązującym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych.

Szczegóły znajdują się w powiadomieniach:

docx2_poziom_zagrożenia_dla_Wrocławia_ze_względu_na_ryzyko_przekroczenia_poziomu_informowania_pyłu_zawieszonego_PM10.docx

pdf52_Powiadomienie_PM10_ryzyko_przekroczeń_poz_informowania_2021-11-15.pdf