W ubiegłym roku obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, wybitnego poety związanego z Wrocławiem. Nasza pracownia plastyczna ogłosiła konkurs, zachęcając młodych twórców (w wieku 12-19 lat) do stworzenia ilustracji do znanego z lektur szkolnych różewiczowskiego wiersza „List do ludożerców”.

Powstały pod koniec lat 50.tych XX wieku utwór nic nie stracił na aktualności i dziś. Łatwo z niego wyczytać, że dla Poety ludożercami są wszyscy ci, którzy „patrzą wilkiem” na innych, upatrują w nich wroga, rozpychają się łokciami, lekceważą i wykorzystują słabszych, dla których „mój”, „moje”, „ja” są najważniejszymi dyrektywami w życiu. Autor wiersza prosi też, byśmy się „nie zjadali” wzajemnie, apelując o umiar, empatię, szacunek wobec drugiego człowieka.

Zważając na liczbę prac, konkurs okazał się chyba trudnym zadaniem, tym bardziej dziękujemy wszystkim tym, którzy podjęli wyzwanie. Obiecaliśmy Autorom przygotowanie pokonkursowej wystawy – i tu pojawił się pewien szkopuł. Sporo prac dotarło do nas w kiepskim stanie technicznym, jakby sami Autorzy zapomnieli, że forma i staranność pracy wysyłanej na konkurs też mają znaczenie. Z tego względu publikujemy wyłącznie prace nagrodzone.

Nagrody otrzymują:
I miejsce Pola Bułat (tablet graficzny)
II Tomasz Malewski (materiały plastyczne)
III Hanna Łagowska (materiały plastyczne)

Odbiór nagród od środy 23 lutego w godzinach 9 – 18, w sekretariacie ODT Światowid (ul. Sempołowskiej 54A)

 

aut. Pola Bułat  | I miejsce
aut. Pola Bułat | I miejsce
aut. Tomasz Malewski | II miejsce
aut. Tomasz Malewski | II miejsce
aut. Hanna Łagowska | III miejsce
aut. Hanna Łagowska | III miejsce