sekcja wokalna

Zajęcia wokalne obejmują:

  • ćwiczenia zespołowe i indywidualne 
  • zaznajomienie z różnymi technikami wokalnymi przy zachowaniu sprawności aparatu głosowego
  • wprowadzenie w różne gatunki muzyczne
  • ćwiczenie pamięci muzycznej oraz zajęcia z kształcenia słuchu
  • pracę nad umiejętnym posługiwaniem się mikrofonem
  • interpretację piosenek
  • początki improwizacji dla zaawansowanych
  • zajęcia dykcyjne i artykulacyjne
  • ćwiczenia rytmiczne
  • pracę nad wydobyciem naturalnej barwy głosu

Forma prowadzenia zajęć jest dopasowana do wieku w jakim są uczestniczy warsztatów oraz ich dotychczasowych umiejętności.

 

Paulina Lenda

 

 

 

    prowadząca: Paulina Lenda

 

 

  

terminy: piątek 15.00 – 16.30/ gr. młodsza
                 piątek 16.40 – 19.10/gr. starsza

sala: 301/II piętro
opłata: 90 zł/m-c 
wejściówka: 30 zł

KONCERTY

Walentynkowe Konfrontacje Wokalne/ luty 2017