sekcja wokalna

Zajęcia wokalne obejmują ćwiczenia zespołowe oraz indywidualne. Uczestnicy zaznajamiają się z różnymi technikami wokalnymi (przy zachowaniu sprawności aparatu głosowego), jak i mają okazję ćwiczyć pamięć muzyczną oraz kształcić słuch. Pracują nad interpretacjami piosenek, które prezentują podczas organizowanych koncertów.

 

sekcja gitary

Kurs przeznaczony jest dla dzieci oraz młodzieży, zarówno rozpoczynających naukę, jak też tych, którzy są już na pewnym stopniu zaawansowania gry na instrumencie. Poza nauką utworów i piosenek zajęcia mają na celu nie tylko doskonalenie praktycznych umiejętności, ale także kształcenie ogólnej wrażliwości muzycznej oraz przede wszystkim pracę nad zrozumieniem rządzących muzyką zasad.

 

Oferta przeznaczona jest dla młodzieżowych zespołów muzycznych, które chcą ćwiczyć własny repertuar oraz rozwijać się artystycznie pod okiem instruktora – zawodowego muzyka. Próby odbywają się w sali wyposażonej w sprzęt nagłośnieniowy, wzmacniacze gitarowe oraz perkusję.

Lekcje nauki gry na skrzypcach prowadzone są w trybie indywidualnym. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają po 45 minut. Naukę można podjąć w każdym wieku (dzieci, młodzież, dorośli).

nauczyciel: Ewa Dragon 
termin: uzgadniany indywidualnie z prowadzącą
opłata: 160 zł/ mc (4 zajęcia)

pianino

Lekcje nauki gry na pianinie prowadzone są w trybie indywidualnym. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają po 45 minut. Naukę można podjąć w każdym wieku (dzieci, młodzież, dorośli).

nauczyciel: Ewa Dragon
termin: uzgadniany indywidualnie z prowadzącą
opłata: 160 zł/ mc (4 zajęcia)

perkusja

Lekcje nauki gry na perkusji prowadzone są w trybie indywidualnym. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają po 60 minut. Naukę mogą podjąć: młodzież w wieku 12+ oraz dorośli.
nauczyciel: Jerzy Łaba
termin: uzgadniany indywidualnie z prowadzącym
opłata: 240 zł/ mc (4 zajęcia)
uwagi: zapisy bezpośrednio u instruktora w godz. 13.00 - 20.00. tel. 501-482-077.