grafika | siedzący na dywanie dwulatek w otoczeniu nutek i zabawek i cymbałków

W ramach zajęć dzieci wraz z rodzicem/opiekunem uczestniczą aktywnie w różnorodnych zabawach: muzycznych, rytmicznych, logorytmicznych, plastycznych, czytelniczych oraz ruchowych i sensorycznych. Instruktorka, przygrywając także na gitarze, inspiruje uczestników do poznawania prostych instrumentów muzycznych, czy rymowanek, co służy uwrażliwianiu dzieci na cechy wspólne muzyki i mowy takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku. Wśród rekwizytów służących zabawie pojawiają się również m.in. chusta animacyjna, balony, bańki mydlane, maty sensoryczne. Dzieci mają też okazję twórczo się brudzić - dotykając różnych faktur przedmiotów rozwijają wrażliwość zmysłów.

Zajęcia są też dobrym przygotowaniem dzieci do żłobka, uczą zabawy z rówieśnikami, pracy w grupie, wpływają na rozwój mowy, wspomagają motorykę dużą i małą, uwrażliwiają, pobudzają komunikację społeczną. Po zajęciach jest chwila na swobodną zabawę i integrację dzieci; rodzice mają czas na zadawanie pytań, wymianę doświadczeń.

Karolina Korona sl
prowadząca: Karolina Korona
uczestnicy: dzieci w wieku 0-2 l. z rodzicem/ opiekunem
środa: 10.30; 35 min | sala 306, II piętro
cena: 120 zł / mc; wejściówka: 40 zł

 

REGULAMIN I DEKLARACJA UCZESTNIKA