grafika | siedzący na dywanie dwulatek w otoczeniu nutek i zabawek i cymbałków

W ramach zajęć dzieci wraz z rodzicem/opiekunem uczestniczą aktywnie w różnorodnych zabawach: muzycznych, rytmicznych, logorytmicznych, plastycznych, czytelniczych oraz ruchowych i sensorycznych. Instruktorka, przygrywając także na gitarze, inspiruje uczestników do poznawania prostych instrumentów muzycznych, czy rymowanek, co służy uwrażliwianiu dzieci na cechy wspólne muzyki i mowy takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku.

W trakcie zajęć wykorzystywane są również m.in chusta animacyjna, balony, bańki mydlane, maty sensoryczne. Dzieci mają także okazję twórczo się brudzić - dotykając różnych faktur przedmiotów rozwijają wrażliwość zmysłów.

Zajęcia są też dobrym przygotowaniem dzieci do żłobka, uczą zabawy z rówieśnikami, pracy w grupie, wpływają na rozwój mowy, wspomagają motorykę dużą i małą, uwrażliwiają, pobudzają komunikację społeczną. Po zajęciach jest chwila na swobodną zabawę i integrację dzieci; rodzice mają czas na zadawanie pytań, wymianę doświadczeń.

Karolina Korona sl
prowadząca: Karolina Korona
zajęcia dla dzieci w wieku 0-2 l z rodzicem/ opiekunem
środa: godz. 10.30 do 11.30 
sala 306, II piętro
cena: 100 zł / mc; jednorazowo 35 zł