Ośrodek Działań Twórczych Światowid zaprasza do składania oferty na przeprowadzenie robót inwestycyjno-remontowych w pomieszczeniach Ośrodka. 

Aktualizujemy na  bieżąco informacje dotyczące stanu jakości powietrza