Regulamin organizacyjny Ośrodka Działań Twórczych „ŚWIATOWID” wraz ze strukturą organizacyjną znajduje się w załączniku w formacie PDF.